Vi finns på 75 platser i världen
Kretskort- och systemtillverkning
Örnsköldsvik, Sverige
Vi finns på 75 platser i världen
Lokala design- och NPI-tjänster för kretskort och komplexa system.
Volymproduktion i Sverige och på 75 platser globalt.
Design för Effektivare Produktion
Design för effektivare produktion
Örnsköldsvik, Sverige
Sanminas erfarna ingenjörer hjälper kunden till sänkta kostnader, effektivare tillverkningsprocesser, testutveckling och kvalitetsförbättring av avancerade kretskorts- och systemmontage.
DFX och Omdesign för en Kostnadseffektivare Produktion
DFX och omdesign för en kostnadseffektivare produktion
Örnsköldsvik, Sverige
Sanmina använder DFX-analys, Barashi-teknik mm för att reducera montagetiden och för att minska risken för monteringsfel på komplexa industrisystem. Som exempel reducerades montagetiden med 50% i ett system med 1,500 komponenter.
Testutvecklingstjänster Örnsköldsvik, Sverige
Testutvecklingstjänster
Örnsköldsvik, Sverige
Sanmina erbjuder mer än 30 års lokal erfarenhet av testutveckling. Våra ingenjörer designar kompletta testsystem inklusive AOI, Flying probe, ICT och FCT för optimerad testtäckning och produktkvalitet.
”Time to Market” och ”Time to Volume” Örnsköldsvik, Sverige
”Time to Market” och ”Time to Volume”
Örnsköldsvik, Sverige
Våra kunder drar nytta av en snabbare prototyptillverkning, kortare tid till marknad och en effektivare upprampning i serieproduktion. Vi erbjuder kompletta prototyptjänster, såsom kretskortsdesign, mekanikdesign, testutveckling, 3D-utskrifter och automatiserad lackning.
Kretskorts- och Systemtillverkning
Kretskorts- och systemtillverkning
Örnsköldsvik, Sverige
Komplexa leverantörskedjor har förenklats genom användandet av Sanminas interna design och tillverkningskapacitet för mönsterkort, chassin, kretskorts- och systemmontage tillsammans med en flexibel integrering av tredjepartskomponenter.
Kretskortstillverkning
Kretskortstillverkning
Örnsköldsvik, Sverige
Sanminas fabrik i Örnsköldsvik är utrustad med en toppmodern ytmonteringslina
för effektiv montering på komplexa rigida, flex-rigida och flexibla kretskort med 3D-avsyning.
Från Koncept till Volymproduktion
Från koncept till volymproduktion
Örnsköldsvik, Sverige
Sanmina Örnsköldsvik hjälper sina kunder att framgångsrikt föra ut sina produktidéer på den globala marknaden med tjänster inom design, NPI, testutveckling, produktionssättning och upprampning av volymproduktion. Vi erbjuder en flexibel kombination av en stark lokal NPI organisation med Sanminas globala tjänsteutbud.
Teknisk Förmåga
Teknisk förmåga
Sanmina Örnsköldsvik hjälper sina kunder att framgångsrikt föra ut sina produktidéer på den globala marknaden med tjänster inom design, NPI, testutveckling, produktionssättning och upprampning av volymproduktion. Vi erbjuder en flexibel kombination av en stark lokal NPI organisation med Sanminas globala tjänsteutbud.
Tillverkning av Komplexa System
Tillverkning av komplexa system
Örnsköldsvik, Sverige
Sanmina levererar komplexa system och delmontage genom att utveckla, dokumentera och validera ingående produktionsprocesser och funktionstester. Som exempel byggs ett flertal avancerade diagnostiska system innehållande elektronik, robotteknik och flödesmekanik.
Kvalitetscertifiering
Kvalitetscertifiering
Örnsköldsvik, Sverige
Anläggningen är FDA-registrerad,
granskas regelbundet och är certifierad enligt enligt ISO 9001, ISO 14001 och ISO 13485.
Vi finns på 75 platser i världen
Design för Effektivare Produktion
DFX och Omdesign för en Kostnadseffektivare Produktion
Testutvecklingstjänster Örnsköldsvik, Sverige
”Time to Market” och ”Time to Volume” Örnsköldsvik, Sverige
Kretskorts- och Systemtillverkning
Kretskortstillverkning
Från Koncept till Volymproduktion
Teknisk Förmåga
Tillverkning av Komplexa System
Kvalitetscertifiering
previous arrow
next arrow

Sanminas fabrik i Sverige finns i Örnsköldsvik och tillhandahåller kompletta design- och NPI-tjänster liksom kontraktstillverkning av kretskort och komplexa system inom bland annat medicin, industri och kommunikation. Örnsköldsviksfabriken har flera decenniers erfarenhet inom elektronik, mekanik, testutveckling och processkontroll. Vår fabrik i Örnsköldsvik tillhandahåller även volymtillverkning av kretskort och komplexa system, med möjlighet till volymrampning genom tillgång till 75 globala faciliteter och en omfattande leverantörskedja.

Consumer Medical Devices

PROTOTYPER & QUICK TURN

Prototyptillverkning & NPI-tjänster för kretskort & systemprodukter i Sverige.

Consumer Medical Devices

KRETSKORT & YTMONTERING

Erfarenhet av mycket komplex kretskorts-tillverkning för kommunikation, industri och medicinska produkter.

Consumer Medical Devices

SYSTEMTILLVERKNING

Örnsköldsvik tillverkar elektronikprodukter för kommunikation, industri och medicinsk industri.

Consumer Medical Devices

MARKNADER

Örnsköldsvik tillverkar produkter för samtliga marknader, t ex kommunikation, industri och medicin.

Consumer Medical Devices

LOGISTIK- OCH EFTERMARKNADSTJÄNSTER

Komplett lösning inklusive logistik, order konfigurering och reparation.

Consumer Medical Devices

TESTUTVECKLING

Utveckling av funktionstest för system och kretskort.